Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

-         ewidencję korespondencji Izby - przychodzącej i wychodzącej,

-         rejestr skarg i wniosków,

-         rejestr aktów wewnętrznych Prezesa Izby,

-         rejestr opinii wydawanych przez składy orzekające Izby,

-         rejestr uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego,

-         ewidencję interpretacji i wyjaśnień,

-         ewidencję korespondencji z innymi krajowymi jednostkami organizacyjnymi,

-         rejestr uchwał Kolegium Izby,

-         rejestr kontroli przeprowadzonych przez Izbę,

-         rejestr spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Rejestry i ewidencje prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Nr 24 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej.