I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.03.2010

10.06.2010

kompleksowa

2.07.2010

2.09.2010

Wystąpienie

 

14.05.2014

7.07.2014 

kompleksowa

30.07.2014 

19.09.2014 

Wystąpienie

 

21.08.2018

1.10.2018

kompleksowa

16.10.2018

13.12.2018

Wystąpienie

 

29.09.2022

16.11.2022

kompleksowa

28.11.2022

19.01.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Łubkach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.06.2014

30.06.2014

problemowa

2.07.2014

25.08.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Miłocinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.06.2014

30.06.2014

problemowa

1.07.2014

25.08.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Palikijach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.06.2014

30.06.2014

problemowa

30.06.2014

25.08.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkół w Wojciechowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.06.2014

4.07.2014

problemowa

30.07.2014

19.09.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.07.2014

9.07.2014

problemowa

30.07.2014

19.09.2014

Wystąpienie

 

24.09.2018

28.09.2018

problemowa

16.10.2018

13.12.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.11.2022

9.11.2022

problemowa

28.11.2022

19.01.2023

Wystąpienie

Wystąpienie