Szanowni Państwo,

        Informujemy , że Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przystępuje do kolejnego etapu wdrażania systemu „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi” (e-Nadzór). Etap ten będzie polegał na umożliwieniu przekazywania do Izby aktów prawnych do nadzoru równocześnie w formie elektronicznej (docelowo – jedynie w formie elektronicznej).

        Z uwagi na początkową fazę wdrażania systemu i możliwe do wystąpienia problemy techniczne oraz w trosce o konieczność zapewnienia ciągłości procesu nadzorczego zwracamy się do Państwa z prośbą o tymczasowe dwutorowe przekazywanie do Izby (od 9 czerwca 2022r.) aktów prawnych do nadzoru – w formie elektronicznej poprzez system e-Nadzór oraz w formie dokumentu papierowego, jak dotychczas. Jest to etap przejściowy, który pozwoli wypracować i w pełni wdrożyć planowany do przyjęcia przez Izbę model elektronicznego nadzoru nad aktami prawa.  

        Poniżej publikujemy najistotniejsze informacje na temat elektronicznego sposobu przekazywania aktów prawnych do nadzoru Izby.
 

Przed dokonaniem pierwszej wysyłki aktu w formie elektronicznej do nadzoru Izby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującym dokumentem:
        Kliknij link, aby pobrać: „Instrukcja przesyłania aktów prawnych do nadzoru RIO
 
Ponadto, zapraszamy także Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie formatowania dokumentów tekstowych w pakietach biurowych (jak MS Word, OpenOffice), z których następnie przenosicie Państwo uchwały/zarządzenia do edytora aktów prawnych XML. Sposób przygotowania dokumentów ma istotne znaczenie dla czasochłonności przygotowania aktu w formie elektronicznej do publikacji / do nadzoru.
            Kliknij link, aby pobrać: „Zasady formatowania dokumentów
 
Wysyłka aktów prawnych podlegających nadzorowi Kolegium Izby w wersji elektronicznej możliwa jest bezpośrednio z programu LEGISLATOR, albo poprzez Moduł Komunikacyjny dostępny na stronie internetowej https://nowe.upe.com.pl. 

Wsparciem dla Państwa w zakresie ww. spraw jest producent systemu Legislator i Modułu Komunikacyjnego:
 
    ABC PRO Sp. z o.o.
    Infolinia / pomoc: 801 044 102
    infolinia / pomoc dla tel. kom. +48 (22) 379 09 00
    email: biuro@abcpro.pl
 
W sprawach dotyczących kontaktu z Regionalną Izbą Obrachunkową w Lublinie osobą do kontaktu jest informatyk RIO w Lublinie: 
    Andrzej Guc, tel. +48 81 467 91 27 w. 155 (GSM: +48 607 939 428) 
    mail: informatyk@lublin.rio.gov.pl