Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) o adresie:

                                         /RIO-Lublin/skrytkaESP  

    

UWAGA!!!

    W celu przekazywania dokumentów poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).