W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie działają następujące składy orzekające:

 

Siedziba RIO w Lublinie

Skład I

            Dorota Cichoń                  - przewodnicząca

            Mirosław Wydrych            - członek

            Renata Kotowska             - członek

 

Skład II

            Renata Giryluk                - przewodnicząca

            Joanna Janik                   - członek

            Dorota Cichoń                 - członek

 

Skład III

            Joanna Janik                  - przewodnicząca

            Mirosław Wydrych           - członek

            Renata Giryluk                - członek

 

Skład IV

             Mirosław Wydrych        - przewodniczący

            Renata Kotowska            - członek

            Dorota Cichoń                - członek   

 

Skład V

            Urszula Tkaczuk            - przewodnicząca

            Dorota Cichoń                - członek

            Joanna Janik                  - członek         

 

Skład VI

            Renata Kotowska            - przewodnicząca

            Joanna Janik                   - członek

            Renata Giryluk                - członek    

 

Skład VII

            Monika Makowska          - przewodnicz±ca

            Renata Giryluk               - członek

            Mirosław Wydrych          - członek    

 

Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej

Skład I

            Jolanta Irobi                            - przewodnicząca

            Adam Błaszko                        - członek

            Mirosława Strzemecka            - członek

                                    

 Skład II

            Mirosława Strzemecka            - przewodnicząca

            Jolanta Irobi                            - członek

            Adam Błaszko                        - członek

 

Skład III

            Adam Błaszko                         - przewodniczący

            Mirosława Strzemecka             - członek

            Jolanta Irobi                             - członek

 

Zespół Zamiejscowy w Chełmie

Skład I

            Piotr Prystupa                         - przewodniczący

            Agnieszka Pękała                    - członek

            Julita Woźniak                         - członek

 

Skład II

            Agnieszka Pękała                    - przewodnicząca

            Julita Woźniak                         - członek

            Piotr Prystupa                          - członek

 

Skłąd III

            Julita Woźniak                         - przewodnicząca

            Piotr Prystupa                          - członek

            Agnieszka Pękała                    - członek

 

Zespół Zamiejscowy w Zamościu

Skład I

            Dariusz Kołodziej       - przewodniczący

             Magdalena Malec      - członek

            Aneta Siek                - członek

 

Skład II

            Aneta Siek                - przewodnicząca

             Dariusz Kołodziej      - członek

            Magdalena Malec      - członek

 

Skład III

            Magdalena Malec       - przewodnicząca

            Aneta Siek                 - członek

            Dariusz Kołodziej       - członek