Redakcja
Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

 

Małgorzata Natoniewska-Stasiak

tel. (081) 5340785 w. 17
email:
wias@lublin.rio.gov.pl

 

Sylwia Poczachowska

tel. (081) 5340783 w. 30
email: biuro
@lublin.rio.gov.pl

 

Marek Matejuk

tel. (081) 5340783 w. 34
email:
marek.matejuk@lublin.rio.gov.pl