Godziny pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

 

poniedziałek - piątek        7.15 - 15.15

 

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się codziennie w godzinach pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Prezes Izby przyjmuje wnoszących skargi i wnioski w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 17.00 po wcześniejszym złożeniu pisemnego zgłoszenia lub uzgodnieniu telefonicznym. W razie nieobecności Prezesa obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Zastępca Prezesa lub upoważniony przez Prezesa Izby pracownik.