Informacje ogólne

 

Zasięg terytorialny: województwo lubelskie
Adres pocztowy: 20-009 Lublin, ul. Kapucyńska 1B
   
Telefon: +48 81 467 91 27
 
E-mail: lublin@rio.gov.pl
Strona www: www.lublin.rio.gov.pl
   
Godziny pracy:


poniedziałek - piątek , godz.7.15 ÷ 15.15
                                 
 

 

Prezesi RIO

 

Prezes:
 
Piotr Prystupa
prezes@lublin.rio.gov.pl
   
Zastępca Prezesa:
 
Dariusz Kołodziej
viceprezes@lublin.rio.gov.pl
   
Sekretariat:
 
   telefon:
   e-mail:
Ewa Plewik
 
w. 100
sekretariat@lublin.rio.gov.pl

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

 

Członkowie Kolegium

Renata Giryluk w.121
Joanna Janik w.124
Renata Kotowska w.125
Monika Makowska w.127
Urszula Tkaczuk (członek nieetatowy, obecna w czwartki) w.126
Mirosław Wydrych w.123

 

 

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

e-mail wydziału:  
     sprawy ogólne: wias@lublin.rio.gov.pl
     sprawozdania: sprawozdania@lublin.rio.gov.pl
     pomoc publiczna i zaległości: pp@lublin.rio.gov.pl
   
Naczelnik Wydziału:
 
Małgorzata Natoniewska-Stasiak
w.131
   
Z-ca naczelnika Wydziału:
 
Anna Sójka
w.132
   
Pracownicy Wydziału:  
 
   Elżbieta Kowalska w.134
   Magdalena Mróz w.135
   Joanna Zięba w.136
   Jarosław Ksobieraj w.133
   Izabela Chojnacka w.137 
   Agnieszka Skorupa w.138
   Edyta Góreczna w.139

 

 

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

e-mail wydziału: wkgf@lublin.rio.gov.pl
   
Naczelnik Wydziału:
 
Agnieszka Szymańska
w.141
   
Z-ca naczelnika Wydziału:
 
Marta Podleśna-Porczak
w.142
   
Sekretariat:
 
Anna Kudlicka
w.140
   
Główni Inspektorzy:  
   Katarzyna Kułakowska w.143
   Marek Kwieciński w.145
   Marek Matejuk w.144
    
Inspektorzy:  
   pokój 18 w.147
   

 

 

Biuro Izby

e-mail: biuro@lublin.rio.gov.pl
 
Kierownik Biura:

Sylwia Poczachowska
w.151

 

Radca Prawny:
 
Michał Matras
w.154
   
Pracownicy:  
   Alicja Nowak 
              
(obsługa rzecznika DFP
               oraz Regionalnej Komisji Orzekającej)
w.161

 
   
   Katarzyna Kovič w.153
   Aneta Pawluk w.153
  

 

 

Księgowość

e-mail: ksiegowosc@lublin.rio.gov.pl
   
Główna Księgowa:
 
Urszula Śliwińska
w.152
Pracownicy:  
   Barbara Popek w.152
   Paulina Przychodzeń w.152

 

 

Informatycy

e-mail: informatyk@lublin.rio.gov.pl
   
Andrzej Guc w.155 (GSM: +48 607 939 428)
Andrzej Kowalski w.156
Arkadiusz Pudło (serwisant) w.157

 

Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej

 

Adres pocztowy: 21-500 Biała Podlaska, ul. Łazienna 3
   
Telefon: +48 83 343 00 17
 
 
E-mail: biala@lublin.rio.gov.pl
   
Koordynator zespołu:
 
Jolanta Irobi
w.221
   
Sekretariat:
 
Katarzyna Daniluk
w.200
   
Członkowie Kolegium:  
   
   Jolanta Irobi w.221
   Mirosława Strzemecka (członek nieetatowy) w.223
   
   Adam Błaszko w.222
   
Wydział Informacji, Analiz i  Szkoleń:  
   
   Kinga Franczuk w.232
   Anna Kupryaniuk w.231
   Justyna Żuk w.233
   
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej:  
   
   pokój inspektorów w.241

 

Zespół Zamiejscowy w Chełmie

 

Adres pocztowy: 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1
   
Telefon: +48 82 592 30 17
 
   
E-mail: chelm@lublin.rio.gov.pl
   
Koordynator zespołu:
 
Agnieszka Pękała
w.323
   
Sekretariat:
 
Alina Bondyra
w.300
   
Członkowie Kolegium:  
   
   Agnieszka Pękała w.323
   Julita Woźniak w.322
   
  
   
Wydział Informacji, Analiz i  Szkoleń:  
   
   Lilianna Jaworska w.332
   Joanna Zakrzewska w.333
   Agnieszka Zoruk w.331
   
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej:  
   
   pokój inspektorów w.341

 

Zespół Zamiejscowy w Zamościu

 

Adres pocztowy: 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 94
   
Telefon: +48 84 541 50 17
   
   
E-mail: zamosc@lublin.rio.gov.pl
   
Koordynator zespołu:
 
Dariusz Kołodziej
w.421
   
Sekretariat:
 
Karolina Mielnicka
w.400
   
Członkowie Kolegium:  
 
 
   Aneta Siek w.423
 
   Dariusz Kołodziej w.421
 
 
 
   Magdalena Malec w.422
   
Wydział Informacji, Analiz i  Szkoleń:  
   
   Jadwiga Góra w.432
   Barbara Staszczuk w.431
   Elżbieta Kulik w.433
   
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej:  
   
   pokój inspektorów w.441