17 lutego mija termin przekazywania do Izby sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 30a KN).

 

Sprawozdanie sporządzone w formie pisemnej (nazwa pliku: KN.rok za który sporządzne jest sprawozdanie.nazwaJST.xls, np. KN.2020.Lublin.xls ) należy przekazać do RIO – do właściwych zespołów Izby, a wersję elektroniczną sprawozdania należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: /RIO-Lublin/sprawozdania  bądź na adresy:

-   sprawozdania@lublin.rio.gov.pl      (dla jst objętych nadzorem RIO w Lublinie)

-  biala@lublin.rio.gov.pl                  (dla jst objętych nadzorem Zespołu w Białej Podlaskiej)

-  chelm@lublin.rio.gov.pl                  (dla jst objętych nadzorem Zespołu w Chełmie)

-  zamosc@lublin.rio.gov.pl              (dla jst objętych nadzorem Zespołu w Zamościu).