Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:


  • ewidencję korespondencji Izby - przychodzącej i wychodzącej,

  • rejestr skarg i wniosków,

  • rejestr aktów wewnętrznych Prezesa Izby,

  • rejestr opinii wydawanych przez składy orzekające Izby,

  • rejestr uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego,

  • ewidencję interpretacji i wyjaśnień,

  • ewidencję korespondencji z innymi krajowymi jednostkami organizacyjnymi,

  • rejestr uchwał Kolegium Izby,

  • rejestr kontroli przeprowadzonych przez Izbę,

  • rejestr spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,


 

Rejestry i ewidencje prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Nr 24 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej.