I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.05.2010

11.08.2010

kompleksowa

23.08.2010

21.10.2010

Wystąpienie

 

8.10.2014

6.11.2014

kompleksowa

28.11.2014

16.01.2015

Wystąpienie

 

10.12.2018

22.02.2019

kompleksowa

8.03.2019

29.04.2019

Wystąpienie

 

3.10.2022

10.11.2022

kompleksowa

24.11.2022

19.01.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Jednostka Oświaty w Miączynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.07.2010

28.07.2010

problemowa

23.08.2010

21.10.2010

Wystąpienie

 

7.11.2014

17.11.2014

problemowa

28.11.2014

16.01.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Horyszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.07.2010

28.07.2010

problemowa

23.08.2010

21.10.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.11.2014

17.11.2014

problemowa

28.11.2014

16.01.2015

Wystąpienie

 

18.10.2022

2.11.2022

problemowa

24.11.2022

19.01.2023

Wystąpienie

Wystąpienie