I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.06.2010

6.08.2010

kompleksowa

10.09.2010

27.10.2010

Wystąpienie

 

14.05.2014

11.07.2014

kompleksowa

4.08.2014

1.10.2014

Wystąpienie

 

27.07.2018

17.09.2018

kompleksowa

27.09.2018

14.11.2018

Wystąpienie

 

12.07.2022

31.08.2022

kompleksowa

12.09.2022

12.10.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Oświaty w Zakrzewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.06.2010

7.07.2010

problemowa

10.09.2010

27.10.2010

Wystąpienie

 

5.06.2014

9.06.2014

problemowa

4.08.2014

1.10.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.06.2014

16.06.2014

problemowa

4.08.2014

1.10.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.08.2018

10.08.2018

problemowa

27.09.2018

14.11.2018

Wystąpienie