I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.06.2010

17.08.2010

kompleksowa

17.09.2010

15.11.2010

Wystąpienie

 

25.08.2014

7.11.2014

kompleksowa

21.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie

 

31.10.2018

6.02.2019

kompleksowa

26.02.2019

18.04.2019

Wystąpienie

 

30.08.2022

28.11.2022

kompleksowa

8.12.2022

2.02.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Publiczne Gimnazjum w Janowie Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.07.2010

15.07.2010

problemowa

17.09.2010

15.11.2010

Wystąpienie

 

2.10.2014

3.10.2014

problemowa

21.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.07.2010

19.07.2010

problemowa

17.09.2010

15.11.2010

Wystąpienie

 

2.10.2014

3.10.2014

problemowa

21.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.10.2014

22.10.2014

problemowa

21.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.09.2014

29.09.2014

problemowa

21.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie

 

8.01.2019

14.01.2019

problemowa

26.02.2019

18.04.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.10.2014

9.10.2014

problemowa

21.11.2014

30.12.2014

Wystąpienie