I. Kontrole w Urzędzie Gminy / Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2010

27.10.2010

kompleksowa

9.11.2010

29.12.2010

Wystąpienie

 

21.08.2014

8.10.2014

kompleksowa

24.11.2014

22.01.2015

Wystąpienie

 

11.10.2018

9.11.2018

kompleksowa

19.11.2018

14.01.2019

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego

4.10.2022

25.11.2022

kompleksowa

5.12.2022

1.02.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2010

22.10.2010

problemowa

9.11.2010

29.12.2010

Wystąpienie

 

22.10.2018

31.10.2018

problemowa

19.11.2018

14.01.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Leonowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.09.2010

1.10.2010

problemowa

9.11.2010

29.12.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Rejowcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.09.2014

3.10.2014

problemowa

24.11.2014

22.01.2015

Wystąpienie