I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2010

17.01.2011

kompleksowa

3.02.2011

30.03.2011

Wystąpienie

 

10.09.2014

27.10.2014

kompleksowa

13.11.2014

7.01.2015

Wystąpienie

 

19.09.2018

22.10.2018

kompleksowa

30.10.2018

28.12.2018

Wystąpienie

 

14.06.2022

21.07.2022

kompleksowa

23.08.2022

26.09.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Trawnikach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2010

17.01.2011

problemowa

3.02.2011

30.03.2011

Wystąpienie

 

7.07.2022

19.07.2022

problemowa

23.08.2022

26.09.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.10.2014

22.10.2014

problemowa

13.11.2014

7.01.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.10.2018

22.10.2018

problemowa

30.10.2018

28.12.2018

Wystąpienie