I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.01.2011

6.04.2011

kompleksowa

27.04.2011

20.06.2011

Wystąpienie

 

27.01.2015

18.03.2015

kompleksowa

27.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

7.02.2019

29.03.2019

kompleksowa

15.04.2019

16.05.2019

Wystąpienie

 

21.02.2023

6.04.2023

kompleksowa

21.04.2023

13.06.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.02.2011

8.03.2011

problemowa

27.04.2011

17.06.2011

Wystąpienie

 

6.03.2015

13.03.2015

problemowa

27.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny  Szkół w Zalesiu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.02.2011

25.02.2011

problemowa

27.04.2011

24.06.2011

Wystąpienie

 

21.03.2011

25.03.2011

19.02.2015

5.03.2015

problemowa

27.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.03.2015

6.03.2015

problemowa

27.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.03.2015

13.03.2015

problemowa

27.03.2015

20.05.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Centrum Usług Wspólnych w Zalesiu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2019

22.03.2019

problemowa

15.04.2019

16.05.2019

Wystąpienie