I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.10.2011

25.11.2011

kompleksowa

8.12.2011

30.01.2012

Wystąpienie

 

5.11.2015

15.01.2016

kompleksowa

22.01.2016

17.03.2016

Wystąpienie

 

15.10.2019

4.12.2019

kompleksowa

17.12.2019

3.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

3.11.2023

13.12.2023 

kompleksowa

21.12.2023

20.02.2024

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.07.2011

12.08.2011

problemowa

24.08.2011

6.10.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2011

17.11.2011

problemowa

9.12.2011

24.01.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.11.2011

22.11.2011

problemowa

9.12.2011

24.01.2012

wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2015

8.12.2015

problemowa

22.01.2016

17.03.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.12.2015

17.12.2015

problemowa

22.01.2016

17.03.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

(wystąpienie skierowane także do Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej prowadzącego księgi rachunkowe Przedszkola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Szkoła Podstawowa w Czółnach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.11.2015

25.11.2015

problemowa

22.01.2016

17.03.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

(wystąpienie skierowane także do Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej prowadzącego księgi rachunkowe Szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.11.2019

15.11.2019

problemowa

17.12.2019

3.02.2020

Wystąpienie

Wystąpienie