I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.06.2011

2.08.2011

kompleksowa

10.08.2011

5.10.2011

Wystąpienie

 

11.03.2015

25.05.2015

kompleksowa

19.06.2015

3.08.2015

Wystąpienie

 

25.03.2019

21.05.2019

kompleksowa

28.05.2019

24.07.2019

Wystąpienie

 

28.09.2023

7.11.2023

kompleksowa

20.11.2023

5.01.2024

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.07.2011

5.07.2011

problemowa

10.08.2011

30.09.2011

Wystąpienie

 

21.04.2015

27.04.2015

problemowa

19.06.2015

3.08.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.07.2011

13.07.2011

problemowa

10.08.2011

30.09.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.07.2011

13.07.2011

problemowa

10.08.2011

30.09.2011

Wystąpienie

 

8.04.2015

20.04.2015

problemowa

19.06.2015

3.08.2015

Wystąpienie

 

2.04.2019

12.04.2019

problemowa

28.05.2019

24.07.2019

Wystąpienie