I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.07.2011

21.09.2011

kompleksowa

7.10.2011

24.11.2011

Wystąpienie

 

3.09.2015

16.11.2015

kompleksowa

1.12.2015

27.01.2016

Wystąpienie

 

29.07.2019

17.10.2019

kompleksowa

8.11.2019

9.12.2019

Wystąpienie

 

5.10.2023

18.12.2023

kompleksowa

9.01.2024

7.03.2024

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.07.2011

22.07.2011

problemowa

7.10.2011

24.11.2011

Wystąpienie

 

21.10.2015

26.10.2016

problemowa

1.12.2015

27.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Terespolu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.08.2011

19.08.2011

problemowa

7.10.2011

24.11.2011

Wystąpienie

 

3.11.2015

4.11.2015

problemowa

1.12.2015

27.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminne Centrum Kultury w Kobylanach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.09.2019

7.10.2019

problemowa

8.11.2019

9.12.2019

Wystąpienie