Zamawiający:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Tytuł przetargu:
Dostawa licencji na oprogramowanie

CPV:
48000000-8, 48991000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
2012-12-28

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Guc

Miejsce składania ofert:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4, sekretariat 9 piętro


Oferty można składać do:
2012-12-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-12-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4, pokój 906


Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące