Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 27 sierpnia 2020 r.