Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 8 września 2020 r.