Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 3 listopada 2020 r.