Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 1 grudnia 2020 r.