Zestawienie uzupełniane na bieżąco - kontrole ujmowane są po zakończeniu czynności kontrolnych, tj. po skierowaniu do kontrolowanej jednostki wystąpienia pokontrolnego.

Więcej informacji o przeprowadzonych kontrolach zamieszczono przy każdej JST pod kategorią "Działalność kontrolna".

 

I. KONTROLE KOMPLEKSOWE

 

1.      Zakrzówek gmina – Urząd Gminy – wystąpienie

2.       

3.       

4.       

 

 

II. KONTROLE DORAŹNE

 

 

III. KONTROLE PROBLEMOWE

 

1.      Zakrzówek gmina – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku – wystąpienie

2.      Zakrzówek gmina – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulowie – wystąpienie

3.       

 

IV. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE

 

...

 

V. INNE KONTROLE

 ...