Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 r.