Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 13 lipca 2021 r.