Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że na stronie www.rio.gov.pl w zakładce Działalność KRRIO/ Roczne sprawozdania zamieszczone zostało „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”.