Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 27 lipca 2021 r.