Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 r.