Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 17 września 2021 r.