Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r.