Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r.