Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 28 marca 2023 r.