Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 12 września 2023 r.