Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 21 września 2023 r.