Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 20 lutego 2024 r.