Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 12 marca 2024 r.