Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 9 kwietnia 2024 r.