Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie sie 25 czerwca 2024 r.