Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 8 lipca 2024 r.