I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.08.2010

30.09.2010

kompleksowa

18.10.2010

17.12.2010

Wystąpienie

 

18.07.2013

25.07.2013

problemowa

21.08.2013

16.09.2013

Wystąpienie

Uzupełnienie wystąpienie

14.05.2014

3.07.2014

kompleksowa

18.07.2014

11.09.2014

Wystąpienie

 

26.02.2015

3.03.2015

sprawdzająca

3.03.2015

24.03.2015

Wystąpienie

 

5.09.2018

15.10.2018

kompleksowa

26.10.2018

20.12.2018

Wystąpienie

 

1.09.2022

7.11.2022

kompleksowa

17 i 21.11.2022

12.01.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2010

30.09.2010

problemowa

18.10.2010

17.12.2010

Wystąpienie

 

Wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu do wójta gminy z kontroli kompleksowej

3.07.2014

11.07.2014

problemowa

18.07.2014

10.09.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.10.2018

8.10.2018

problemowa

26.10.2018

20.12.2018

Wystąpienie