I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.03.2011

27.04.2011

kompleksowa

19.05.2011

6.07.2011

Wystąpienie

 

5.08.2014

8.08.2014

doraźna

8.08.2014

11.09.2014

Wystąpienie

 

27.04.2015

18.06.2015

kompleksowa

3.07.2015

31.08.2015

Wystąpienie

 

29.04.2019

13.06.2019

kompleksowa

9.07.2019

25.07.2019

Wystąpienie

 

24.04.2023

2.06.2023

kompleksowa

16.06.2023

26.07.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Telatynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.05.2011

9.05.2011

problemowa

19.05.2011

5.07.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.06.2015

17.06.2015

problemowa

3.07.2015

31.08.2015

Wystąpienie