Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. Nr 21, poz. 106) do 31 sierpnia gminy powinny otrzymać zwrot odpowiedniej części wydatków wykonanych w poprzednim roku w ramach funduszu sołeckiego. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) stanowi, że zwrot nastąpi w formie dotacji celowej z budżetu państwa (art. 2 ust. 4 ustawy). Nie oznacza to, że dotacja ta może być wprowadzona do budżetu gminy w drodze stosownej decyzji (zarządzenia) wójta (burmistrza, prezydenta) na mocy art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Stosownie bowiem do art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) organ stanowiący jst decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach. Zatem wprowadzenie do budżetu wspomnianej dotacji, to wyłączna kompetencja organu stanowiącego gminy.

           

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".