I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2011

17.01.2012

kompleksowa

31.01.2012

15.03.2012

Wystąpienie

 

12.10.2015

18.12.2015

kompleksowa

11.01.2016

12.02.2016

Wystąpienie

 

23.09.2019

8.11.2019

kompleksowa

22.11.2019

9.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

13.11.2023

18.12.2023

kompleksowa

8.01.2024

29.02.2024 

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.01.2012

9.01.2012

problemowa

3.02.2012

16.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.12.2011

5.01.2012

problemowa

31.01.2012

15.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.12.2015

18.12.2015

problemowa

11.01.2016

12.02.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.12.2015

18.12.2015

problemowa

11.01.2016

11.02.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e) Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.10.2019

29.10.2019

problemowa

22.11.2019

9.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

f) Przedszkole Miejskie Nr 1 we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.10.2019

31.10.2019

problemowa

22.11.2019

9.01.2020

Wystąpienie

Wystąpienie