I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2011

3.02.2012

kompleksowa

17.02.2012

16.04.2012

Wystąpienie

 

2.07.2013

5.07.2013

problemowa

12.07.2013

28.08.2013

Wystąpienie

 

1.10.2015

18.11.2015

kompleksowa

27.11.2015

26.01.2016

Wystąpienie

 

29.11.2019

31.01.2020

kompleksowa

12.02.2020

20.03.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

25.09.2023

22.11.2023

kompleksowa

6.12.2023

24.01.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2012

23.01.2012

problemowa

17.02.2012

16.04.2012

Wystąpienie

 

26.10.2015

10.11.2015

problemowa

27.11.2015

26.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.01.2012

19.01.2012

problemowa

17.02.2012

16.04.2012

Wystąpienie

 

24.01.2012

3.02.2012

1.08.2013

13.08.2013

doraźna

8.10.2013

24.10.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

19.10.2015

4.11.2015

problemowa

27.11.2015

26.01.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.12.2020

20.12.2020

problemowa

12.02.2020

20.03.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Centrum Usług Wspólnych w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.01.2020

13.01.2020

problemowa

12.02.2020

20.03.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  e) Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.11.2023

28.11.2023

problemowa

6.12.2023

24.01.2024

Wystąpienie

Wystąpienie