I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.04.2012

1.06.2012

kompleksowa

15.06.2012

14.08.2012

Wystąpienie

 

7.01.2016

3.03.2016

kompleksowa

18.03.2016

28.04.2016

Wystąpienie

 

4.02.2020

16.03.2020

kompleksowa

23.04.2020

18.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

29.02.2024

10.04.2024

kompleksowa

17.04.2024

4.06.2024

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół ds. Oświaty w Biszczy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.05.2012

31.05.2012

problemowa

15.06.2012

8.08.2012

Wystąpienie

 

29.02.2016

3.03.2016

problemowa

18.03.2016

28.04.2016

Wystąpienie

 

13.03.2020

16.03.2020

problemowa

23.04.2020

18.06.2020

Wystąpienie

 Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.05.2012

31.05.2012

problemowa

15.06.2012

8.08.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.02.2016

3.03.2016

problemowa

18.03.2016

28.04.2016

Wystąpienie