Zestawienie uzupełniane na bieżąco - kontrole ujmowane są po zakończeniu czynności kontrolnych, tj. po skierowaniu do kontrolowanej jednostki wystąpienia pokontrolnego.

Więcej informacji o przeprowadzonych kontrolach zamieszczono przy każdej JST pod kategorią "Działalność kontrolna".

 

I. KONTROLE KOMPLEKSOWE

 

1. Kraśnik powiat - Starostwo Powiatowe w Kraśniku - wystąpienie

2. Żmudź gmina - Urząd Gminy – wystąpienie

3. Bychawa miasto - Urząd Miasta – wystąpienie

4. Kraśniczyn gmina - Urząd Gminy – wystąpienie

5. Łopiennik Górny gmina - Urząd Gminy – wystąpienie

6. Łuków powiat - Starostwo Powiatowe – wystąpienie

7. Ostrów Lubelski miasto - Urząd Miasta – wystąpienie

6. Świdnik powiat - Starostwo Powiatowe – wystąpienie...            

...        

 

 

II. KONTROLE DORAŹNE

 

 

III. KONTROLE PROBLEMOWE

 

1. Jabłonna gmina - Zespół Szkół w Jabłonnie drugiej - wystąpienie

 

IV. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE

 

...

 

V. INNE KONTROLE

 ...