Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych informacją o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie „Ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego”.

Link do materiału:

https://rio.gov.pl/158/25/ewidencja-srodkow-pienieznych-na-rachunkach-bankowych-jednostki-samorzadu-terytorialnego.html