Zestawienie uzupełniane na bieżąco - kontrole ujmowane są po zakończeniu czynności kontrolnych, tj. po skierowaniu do kontrolowanej jednostki wystąpienia pokontrolnego.

Więcej informacji o przeprowadzonych kontrolach zamieszczono przy każdej JST pod kategorią "Działalność kontrolna".

 

I. KONTROLE KOMPLEKSOWE

1. Biszcza gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

2. Czemierniki miasto - Urząd Miasta - wystąpienie

3. Dzierzkowice gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

4. Hańsk gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

5. Kazimierz Dolny - Urząd Miasta - wystąpienie

6. Księżpol gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

7. Łęczna powiat - Starostwo Powiatowe - wystąpienie

8. Łuków miasto - Urząd Miasta - wystąpienie

9. Międzyrzec Podlaski gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

10. Mircze gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

11. Nałęczów miasto - Urząd Miasta - wystąpienie

12. Obsza gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

13. Potok Wielki gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

14. Radecznica gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

15. Strzyżewice gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

16. Szastarka gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

17. Tomaszów Lubelski gmina - Urząd Gminy - wystąpienie

18. Wierzbica gmina - Urząd Gminy - wystąpienie


II. KONTROLE DORAŹNE


1. Łęczna powiat - Klub "Senior+" w Łęcznej - wystąpienie

2. Strzyżewice gmina - Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach - wystąpienie

3.


III. KONTROLE PROBLEMOWE

1. Kazimierz Dolny miasto - Kazimierski Ośodek Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym - wystąpienie

2. Nałęczów miasto - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie - wystąpienie

3.


IV. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE

...


V. INNE KONTROLE

...